Danh sách dịch vụ công

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Đơn vị Mức độ Biểu mẫu
151 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác LĨNH VỰC KHÁCH SẠN Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
152 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác LĨNH VỰC KHÁCH SẠN Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
153 CẤP MỚI GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM LÀ CÁC CHẤT ÔXY HÓA, CÁC HỢP CHẤT Ô XÍT HỮU CƠ (THUỘC LOẠI 5) VÀ CÁC CHẤT ĂN MÒN (THUỘC LOẠI 8) BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG Sở Khoa học và Công nghệ 4 Tải biểu mẫu
154 CẤP BỔ SUNG GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM LÀ CÁC CHẤT ÔXY HÓA, CÁC HỢP CHẤT Ô XÍT HỮU CƠ (THUỘC LOẠI 5) VÀ CÁC CHẤT ĂN MÒN (THUỘC LOẠI 8) BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG Sở Khoa học và Công nghệ 4 Tải biểu mẫu
155 CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM LÀ CÁC CHẤT ÔXY HÓA, CÁC HỢP CHẤT Ô XÍT HỮU CƠ (THUỘC LOẠI 5) VÀ CÁC CHẤT ĂN MÒN (THUỘC LOẠI 8) BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG Sở Khoa học và Công nghệ 4 Tải biểu mẫu
156 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài LĨNH VỰC BÁO CHÍ UBND thành phố Hải Phòng 2 Tải biểu mẫu
157 Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài) LĨNH VỰC BÁO CHÍ UBND thành phố Hải Phòng 2 Tải biểu mẫu
158 Cho phép họp báo (nước ngoài) LĨNH VỰC BÁO CHÍ UBND thành phố Hải Phòng 2 Tải biểu mẫu
159 Phát hành thông cáo báo chí LĨNH VỰC BÁO CHÍ UBND thành phố Hải Phòng 2 Tải biểu mẫu
160 Cấp phép xuất bản bản tin (trong nước) LĨNH VỰC BÁO CHÍ Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
161 Cho phép họp báo (trong nước) LĨNH VỰC BÁO CHÍ Sở Thông tin và Truyền thông 3
162 Cấp Giấy phép bưu chính LĨNH VỰC BƯU CHÍNH Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
163 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính LĨNH VỰC BƯU CHÍNH Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
164 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn LĨNH VỰC BƯU CHÍNH Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
165 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được LĨNH VỰC BƯU CHÍNH Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
166 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính LĨNH VỰC BƯU CHÍNH Sở Thông tin và Truyền thông 2 Tải biểu mẫu
167 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được LĨNH VỰC BƯU CHÍNH Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
168 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
169 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Thông tin và Truyền thông 3
170 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Thông tin và Truyền thông 3
171 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Thông tin và Truyền thông 2
172 Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Thông tin và Truyền thông 2
173 Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Thông tin và Truyền thông 2
174 Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Thông tin và Truyền thông 2
175 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Thông tin và Truyền thông 2
176 Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông internet LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET Sở Thông tin và Truyền thông 2 Tải biểu mẫu
177 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh LĨNH VỰC XUẤT BẢN Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
178 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm LĨNH VỰC XUẤT BẢN Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
179 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm LĨNH VỰC XUẤT BẢN Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
180 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm LĨNH VỰC XUẤT BẢN Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
181 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài LĨNH VỰC XUẤT BẢN Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
182 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh LĨNH VỰC XUẤT BẢN Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
183 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm LĨNH VỰC XUẤT BẢN Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
184 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm LĨNH VỰC XUẤT BẢN Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
185 Cấp giấy phép hoạt động in LĨNH VỰC XUẤT BẢN Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
186 Cấp lại giấy phép hoạt động in LĨNH VỰC XUẤT BẢN Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
187 Đăng ký hoạt động cơ sở in LĨNH VỰC XUẤT BẢN Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
188 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in LĨNH VỰC XUẤT BẢN Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
189 Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài LĨNH VỰC XUẤT BẢN Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
190 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu LĨNH VỰC XUẤT BẢN Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
191 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu LĨNH VỰC XUẤT BẢN Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
192 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET Thủ tục cấp Quận/Huyện 2 Tải biểu mẫu
193 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy LĨNH VỰC XUẤT BẢN Thủ tục cấp Quận/Huyện 2 Tải biểu mẫu
194 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy LĨNH VỰC XUẤT BẢN Thủ tục cấp Quận/Huyện 2 Tải biểu mẫu
195 Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
196 Thủ tục xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Hải Phòng LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
197 Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo/Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
198 Xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
199 Thủ tục Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG Sở Công Thương 2
200 Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Hải Phòng LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu