Danh sách dịch vụ công

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Đơn vị Mức độ Biểu mẫu
1401 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1402 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ LĨNH VỰC BẢN ĐỒ Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Tải biểu mẫu
1403 CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC CHO CÁ NHÂN LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DƯỢC LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM Sở Y tế 3 Tải biểu mẫu
1404 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC (GPP) LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM Sở Y tế 3 Tải biểu mẫu
1405 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM Sở Y tế 3 Tải biểu mẫu
1406 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC CHO CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC BAO GỒM: NHÀ THUỐC, ĐẠI LÝ, QUÀY THUỐC, ĐẠI LÝ BÁN THUỐC CHO DOANH NGHIỆP, TỦ THUỐC CỦA TRẠM Y TẾ VÀ CƠ SỞ BÁN LẺ CỦA CÁC CƠ QUAN KHÁM CHỮA BỆNH VÀ CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM Sở Y tế 3 Tải biểu mẫu
1407 CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC DO HẾT HIỆU LỰC, HƯ HỎNG, MẤT, RÁCH NÁT, THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DƯỢC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SYT LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM Sở Y tế 3 Tải biểu mẫu
1408 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM Sở Y tế 3
1409 CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC CHO CÁ NHÂN LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ (TRỪ TRƯỜNG HỢP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ Y TẾ) LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM Sở Y tế 3 Tải biểu mẫu
1410 GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC CHO CƠ SỞ BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ THUỐC LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM Sở Y tế 3 Tải biểu mẫu
1411 TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỘI THẢO GIỚI THIỆU THUỐC LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM Sở Y tế 3
1412 TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO MỸ PHẨM, TỔ CHỨC HỘI THẢO, SỰ KIỆN GIỚI THIỆU MỸ PHẨM LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM Sở Y tế 3
1413 Cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng LĨNH VỰC NGOẠI VỤ Sở Ngoại vụ 3 Tải biểu mẫu
1414 Chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự LĨNH VỰC NGOẠI VỤ Sở Ngoại vụ 2 Tải biểu mẫu