Danh sách dịch vụ công

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Đơn vị Mức độ Biểu mẫu
1351 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1352 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1353 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1354 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1355 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1356 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1357 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1358 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ Sở Văn hóa - Thể thao 2
1359 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ Sở Văn hóa - Thể thao 2
1360 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ Sở Văn hóa - Thể thao 2
1361 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ Sở Văn hóa - Thể thao 2
1362 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”n LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ Sở Văn hóa - Thể thao 2
1363 Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ Sở Văn hóa - Thể thao 2
1364 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ Sở Văn hóa - Thể thao 2
1365 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ Sở Văn hóa - Thể thao 2
1366 Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ Sở Văn hóa - Thể thao 3 Tải biểu mẫu
1367 Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ - Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ LĨNH VỰC VĂN HÓA - QUẢN LÝ SỬ DỤNG VŨ KHÍ, SÚN SĂN, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1368 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1369 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bđs LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Sở Xây dựng 2
1370 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1371 Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND thành phố quyết định LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1372 Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Sở Xây dựng 2
1373 Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND thành phố. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Sở Xây dựng 2
1374 Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND thành phố LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Sở Xây dựng 2
1375 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1376 Cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, thành phố. LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1377 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; trên các tuyến, trục đường phố chính; thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1378 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào SD đối với các CT trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở XD, trừ các CT thuộc thẩm quyền KT của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình XD, CQ chuyên môn về XD trực thuộc Bộ Xây dựng LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2
1379 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C. LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1380 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá XD LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1381 Thủ tục cấp/ cấp lại cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động XD trong các lĩnh vực: Khảo sát XD; Thiết kế quy hoạch XD; Thiết kế XD công trình LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1382 Thủ tục cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung ND chứng chỉ năng lực hoạt động XD hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát XD; tổ chức lập quy hoạch XD; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế XD; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư XD. LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1383 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1384 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1385 Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh. LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1386 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh. LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1387 Thủ tục đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng). LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1388 Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1389 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhâ LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1390 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa. LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1391 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép đối với công trình cấp I, II; tôn giáo, di tích lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1392 Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin. LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2
1393 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1394 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở (theo quy định tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ Sở Xây dựng 2
1395 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1396 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1397 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ Sở Xây dựng 2
1398 Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ Sở Xây dựng 2
1399 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ Sở Xây dựng 2
1400 Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ Sở Xây dựng 2