Danh sách dịch vụ công

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Đơn vị Mức độ Biểu mẫu
101 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Tải biểu mẫu
102 CẤP ĐỔI PHIẾU KIỂM SOÁT THU HOẠCH SANG GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ CHO LÔ NGUYÊN LIỆU NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3
103 CHO PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ Ở TRONG NƯỚC CƠ QUAN BẢO CHÍ LĨNH VỰC BÁO CHÍ Sở Thông tin và Truyền thông 3
104 Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Sở Khoa học và Công nghệ 4 Tải biểu mẫu
105 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Sở Khoa học và Công nghệ 4 Tải biểu mẫu
106 Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN Sở Khoa học và Công nghệ 4 Tải biểu mẫu
107 Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo phân cấp LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG Sở Khoa học và Công nghệ 4 Tải biểu mẫu
108 Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN Sở Khoa học và Công nghệ 4 Tải biểu mẫu
109 Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ Sở Khoa học và Công nghệ 4 Tải biểu mẫu
110 Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN Sở Khoa học và Công nghệ 4 Tải biểu mẫu
111 Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN Sở Khoa học và Công nghệ 4 Tải biểu mẫu
112 Công bố sử dụng dấu định lượng LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG Sở Khoa học và Công nghệ 4 Tải biểu mẫu
113 CẤP PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3 Tải biểu mẫu
114 CẤP HỘ CHIẾU, CÔNG VỤ NGOẠI GIAO NGOẠI GIAO Sở Ngoại vụ 3 Tải biểu mẫu
115 Cấp chứng chỉ hành nghề cho kỹ sư, kiến trúc sư Sở Xây dựng 3 Tải biểu mẫu
116 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương LĨNH VỰC VĂN HÓA Sở Văn hóa - Thể thao 3 Tải biểu mẫu
117 Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ Sở Văn hóa - Thể thao 3 Tải biểu mẫu
118 Cấp giấy phép kinh doanh vận tải LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI Sở Giao thông vận tải 3 Tải biểu mẫu
119 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thủ tục cấp Quận/Huyện 3 Tải biểu mẫu
120 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Thủ tục cấp Quận/Huyện 3 Tải biểu mẫu
121 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (quận/huyện) XÂY DỰNG CƠ BẢN Thủ tục cấp Quận/Huyện 3 Tải biểu mẫu
122 Cấp giấy phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ Thủ tục cấp Quận/Huyện 3 Tải biểu mẫu
123 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (Phường/Xã) XÂY DỰNG CƠ BẢN Xã Đồng Thái 3 Tải biểu mẫu
124 Đăng ký khai sinh TƯ PHÁP Xã Đồng Thái 3 Tải biểu mẫu
125 Đăng kí kết hôn TƯ PHÁP Xã Đồng Thái 3 Tải biểu mẫu
126 Đăng ký giám hộ TƯ PHÁP Thủ tục cấp Xã/Phường 3 Tải biểu mẫu
127 Cấp phép chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Sở Xây dựng 3 Tải biểu mẫu
128 Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng Sở Xây dựng 3 Tải biểu mẫu
129 CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN Sở Xây dựng 3 Tải biểu mẫu
130 Cấp phép quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng 3 Tải biểu mẫu
131 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường 3
132 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường 3
133 Tặng, thừa kế, thế chấp, giao, cho thuê quyền sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường 3 Tải biểu mẫu
134 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ Sở Tài nguyên và Môi trường 3 Tải biểu mẫu
135 Cấp phép khai thác khoáng sản LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN ĐỊA CHẤT Sở Tài nguyên và Môi trường 3
136 Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam LĨNH VƯC LỮ HÀNH Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
137 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam LĨNH VƯC LỮ HÀNH Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
138 Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam LĨNH VƯC LỮ HÀNH Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
139 Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy LĨNH VƯC LỮ HÀNH Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
140 Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam LĨNH VƯC LỮ HÀNH Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
141 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế LĨNH VƯC LỮ HÀNH Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
142 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa LĨNH VƯC LỮ HÀNH Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
143 Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch LĨNH VƯC LỮ HÀNH Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
144 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch LĨNH VƯC LỮ HÀNH Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
145 Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch LĨNH VƯC LỮ HÀNH Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
146 Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch LĨNH VỰC KHÁCH SẠN Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
147 Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch LĨNH VỰC KHÁCH SẠN Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
148 Cấp lại biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch LĨNH VỰC KHÁCH SẠN Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
149 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch LĨNH VỰC KHÁCH SẠN Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
150 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch LĨNH VỰC KHÁCH SẠN Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu