Danh sách dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Đơn vị Mức độ Tải biểu mẫu
151 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa LĨNH VỰC LỮ HÀNH Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
152 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế LĨNH VỰC LỮ HÀNH Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
153 Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam LĨNH VỰC LỮ HÀNH Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
154 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam LĨNH VỰC LỮ HÀNH Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
155 Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch LĨNH VỰC LỮ HÀNH Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
156 Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch LĨNH VỰC KHÁCH SẠN Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
157 Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch LĨNH VỰC KHÁCH SẠN Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
158 Cấp lại biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch LĨNH VỰC KHÁCH SẠN Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
159 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch LĨNH VỰC KHÁCH SẠN Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
160 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác LĨNH VỰC KHÁCH SẠN Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
161 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch LĨNH VỰC KHÁCH SẠN Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
162 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác LĨNH VỰC KHÁCH SẠN Sở Du lịch 4 Tải biểu mẫu
163 THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHAI BÁO HÓA CHẤT SẢN XUẤT LĨNH VỰC HÓA CHẤT Sở Công Thương 3 Tải biểu mẫu
164 ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Sở Công Thương 3 Tải biểu mẫu
165 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI LĨNH VỰC KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG Sở Công Thương 3
166 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương LĨNH VỰC VĂN HÓA Sở Văn hóa - Thể thao 3 Tải biểu mẫu
167 Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ Sở Văn hóa - Thể thao 3 Tải biểu mẫu
168 CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC CHO CÁ NHÂN LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DƯỢC LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM Sở Y tế 3 Tải biểu mẫu
169 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC (GPP) LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM Sở Y tế 3 Tải biểu mẫu
170 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM Sở Y tế 3 Tải biểu mẫu
171 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC CHO CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC BAO GỒM: NHÀ THUỐC, ĐẠI LÝ, QUÀY THUỐC, ĐẠI LÝ BÁN THUỐC CHO DOANH NGHIỆP, TỦ THUỐC CỦA TRẠM Y TẾ VÀ CƠ SỞ BÁN LẺ CỦA CÁC CƠ QUAN KHÁM CHỮA BỆNH VÀ CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM Sở Y tế 3 Tải biểu mẫu
172 CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC DO HẾT HIỆU LỰC, HƯ HỎNG, MẤT, RÁCH NÁT, THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DƯỢC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SYT LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM Sở Y tế 3 Tải biểu mẫu
173 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM Sở Y tế 3
174 CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC CHO CÁ NHÂN LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ (TRỪ TRƯỜNG HỢP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ Y TẾ) LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM Sở Y tế 3 Tải biểu mẫu
175 GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC CHO CƠ SỞ BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ THUỐC LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM Sở Y tế 3 Tải biểu mẫu
176 TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỘI THẢO GIỚI THIỆU THUỐC LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM Sở Y tế 3
177 TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO MỸ PHẨM, TỔ CHỨC HỘI THẢO, SỰ KIỆN GIỚI THIỆU MỸ PHẨM LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM Sở Y tế 3
178 Cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng LĨNH VỰC NGOẠI VỤ Sở Ngoại vụ 3 Tải biểu mẫu