Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia – Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC:

Phương tiện của Campuchia hết hạn giấy phép hoặc quá thời gian lưu hành tại Việt Nam nếu có lý do chính đáng(như: thiên tai, tai nạn, hỏng hóc không sửa chữa kịp) thì nộp hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện đang gặp sự cố

- Giải quyết TTHC:

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương tiện của Campuchia, việc gia hạn được thực hiện tại mục gia hạn trong Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam; trường hợp không gia hạn phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do ngay trong ngày nhận hồ sơ

* Cáchthứcthựchiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.

* Thànhphần, sốlượnghồsơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-  Giấy phép liên vận Campuchia – Việt Nam (bản chính)

- Giấy đăng ký phương tiện (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

- Đơn đề nghị gia hạn theo mẫu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thờihạngiảiquyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

* ĐốitượngthựchiệnTTHC: Tổ chức, cá nhân

* Cơ quanthựchiệnTTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi phương tiện đang lưu trú;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi phương tiện đang lưu trú;

- Cơ quan phối hợp: Không có.

* KếtquảcủaviệcthựchiệnTTHC:

- Giấy phép liên vận được gia hạn.

-Thời hạn gia hạn: được gia hạn 01 (một) lần với thời gian không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày hết hạn lưu trú.

* Phí, lệphí: Không có.

* Tênmẫu đơn, mẫutờkhaihànhchính: Đơn đề nghị gia hạn.

* Yêucầu, điềukiệnthựchiệnTTHC: Không có.

* Căncứpháplý củaTTHC:

- Thông tư số 35/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT về hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư  thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

HỒ SƠ CẦN NỘP

Thànhphầnsốlượnghồsơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-  Giấy phép liên vận Campuchia – Việt Nam (bản chính)

- Giấy đăng ký phương tiện (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

- Đơn đề nghị gia hạn theo mẫu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC:

Phương tiện của Campuchia hết hạn giấy phép hoặc quá thời gian lưu hành tại Việt Nam nếu có lý do chính đáng(như: thiên tai, tai nạn, hỏng hóc không sửa chữa kịp) thì nộp hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện đang gặp sự cố

- Giải quyết TTHC:

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương tiện của Campuchia, việc gia hạn được thực hiện tại mục gia hạn trong Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam; trường hợp không gia hạn phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do ngay trong ngày nhận hồ sơ

Cáchthứcthựchiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căncứpháplý củaTTHC:

- Thông tư số 35/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT về hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư  thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.