CẤP,GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN CƠ QUAN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH THÚ Y CẤP TỈNH(GỒM TIÊM PHÒNG,CHỮA BỆNH,PHẪU THUẬT ĐỘNG VẬT;TƯ VẤN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC THÚ Y;KHÁM BỆNH,CHẨN ĐOÁN BỆNH,XÉT NGHIỆM BỆNH ĐỘNG VẬT;BUÔN BÁN THUỐC THÚ Y)

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG


Trình tự thực hiện:

 • Tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận "một cửa" của Chi cục Thú y.
 • Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ sẽ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện.
 • Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với cán bộ của chi cục thú y để kiểm tra, thẩm định địa điểm của cơ sở xin cấp giấy.
Cách thức thực hiện:
 • Trực tiếp tại Chi cục Thú y- Sở Nông nghiệp và PTNT
Thành phần, số lượng hồ sơ:


01 bộ hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
 • Bản sao  bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn;
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú.
 • Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã cấp.
 • 03 ảnh chân dung cỡ 3x4
Thời hạn giải quyết:
 • Từ khi nhận đủ hồ sơ đến khi trả kết quả là  10 ngày
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 • Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 • Chứng chỉ hành nghề thú y
Lệ phí:
 • 50.000 đ/lần
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 • Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 1. Có bằng cấp phù hợp với chuyên môn hành nghề.
 2.  Có chứng chỉ hành nghề do cơ quan quản lý nhà nưc có thẩm quyền về thú y cấp.
 3.   phương tiện, trang thiết b, dụng cụ thú y phù hợp với hình thứcđăng  hành ngh.
 4.  Có đủ sức khỏe để hành nghề.
 5.  Có đạo đức nghề nghiệp.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Pháp lệnh thú y ngày 29/4/2004.
 • NĐ 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh thú y.
 • QĐ số 08/2005/TT- BTC ngày 20/01/2005 quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phi trong công tác thú y

HỒ SƠ CẦN NỘP

:


01 bộ hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
 • Bản sao  bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn;
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú.
 • Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã cấp.
 • 03 ảnh chân dung cỡ 3x4

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

:

 • Tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận "một cửa" của Chi cục Thú y.
 • Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ sẽ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện.
 • Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với cán bộ của chi cục thú y để kiểm tra, thẩm định địa điểm của cơ sở xin cấp giấy.
Cách thức thực hiện:
 • Trực tiếp tại Chi cục Thú y- Sở Nông nghiệp và PTNT

CĂN CỨ PHÁP LÝ

:

 • Pháp lệnh thú y ngày 29/4/2004.
 • NĐ 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh thú y.
 • QĐ số 08/2005/TT- BTC ngày 20/01/2005 quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phi trong công tác thú y


01 bộ hồ sơ gồm:

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: