CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y(TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT,SAI SÓT,HƯ HỎNG;CÓ THAY ĐỔI THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁ NHÂN ĐÃ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y)

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

Trước khi chứng chỉ hành nghề hết hạn một tháng, người được cấp chứng chỉ hành nghề thú y muốn tiếp tục hành nghề phải gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y có thẩm quyền theo quy định.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục Thú y.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề (mẫu 1b Hướng dẫn tại 579 /TY-TTr ngày 16/4/2009).

- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề thú y đã cấp.

- Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm y tế cấp huyện, quận, thị xã cấp trở lên.

- 02 ảnh 4 x 6.

Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Không quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thú y.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề thú y.

Lệ phí: 100.000 đ/lần.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y (mẫu 1b hướng dẫn tại 579 /TY-TTr ngày 16/4/2009).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Những người không được gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y 

- Người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo bản án, quyết định của toà án.

- Người đang trong thời gian bị kỷ luật có liên quan đến chuyên môn thú y.

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Người đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự của toà án; đang bị áp dụng biện pháp hành chính như đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính.

- Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004.

- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh thú y.

- Thông tư 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

- Thông tư số 04/2012/TT- BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


HỒ SƠ CẦN NỘP

:

- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề (mẫu 1b Hướng dẫn tại 579 /TY-TTr ngày 16/4/2009).

- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề thú y đã cấp.

- Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm y tế cấp huyện, quận, thị xã cấp trở lên.

- 02 ảnh 4 x 6.

Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

:

Trước khi chứng chỉ hành nghề hết hạn một tháng, người được cấp chứng chỉ hành nghề thú y muốn tiếp tục hành nghề phải gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y có thẩm quyền theo quy định.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục Thú y.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

:

- Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004.

- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh thú y.

- Thông tư 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

- Thông tư số 04/2012/TT- BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.