CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO TRONG LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Đơn vị: 
Sở Y tế
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

- Cơ sở được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Y tế;

- Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng quản lý hành nghề thụ lý hồ sơ

- Hồ sơ không đạt vì lý do nào đó, thư ký viết rõ vào biên bản trả lại HS không đủ điều kiện

- Thẩm định đủ điều kiện viết vào biên bản các thành viên ký và trình Giám đốc cấp giấy chứng nhận.

- Cơ sở nhận kết quả tại bộ phận một cửa Sở Y tế.

Cách thức thực hiện:

- Cơ sở khi đã được cấp phép hoạt động đủ điều kiện muốn xin quảng cáo về nội dung KCB gửi Hồ sơ về Sở Y tế:

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ :

+ Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo của cơ sở (Theo mẫu Thông tư liên tịch số 12/ TTBYT-BVHTT ngày 12/01/2004)

+ Tài liệu gửi kèm theo hồ sơ

+  Cam kết của đơn vị đăng ký quảng cáo:

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ 

Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ

Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ sở xin đăng nội dung quảng cáo KCB

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Y tế.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

Phí thẩm định +Lệ phí cấp phép: không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo. 

Yêu cầu, điều kiện TTHC:

- Có bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với loại hình xin cấp, đúng địa điểm kinh doanh

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phù hợp với phạm vi chuyên môn

- Bản sao hợp pháp giấy  phép hoạt động

- Nội dung xin quảng cáo;

Căn cứ pháp lý của TTHC: 

-  Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23-11-2009.

-  Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27-9-2011

-  Thông tư 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12 tháng 01 năm 2004


HỒ SƠ CẦN NỘP

- Thành phần hồ sơ :

+ Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo của cơ sở (Theo mẫu Thông tư liên tịch số 12/ TTBYT-BVHTT ngày 12/01/2004)

+ Tài liệu gửi kèm theo hồ sơ

+  Cam kết của đơn vị đăng ký quảng cáo:

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

:

- Cơ sở được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Y tế;

- Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng quản lý hành nghề thụ lý hồ sơ

- Hồ sơ không đạt vì lý do nào đó, thư ký viết rõ vào biên bản trả lại HS không đủ điều kiện

- Thẩm định đủ điều kiện viết vào biên bản các thành viên ký và trình Giám đốc cấp giấy chứng nhận.

- Cơ sở nhận kết quả tại bộ phận một cửa Sở Y tế.

Cách thức thực hiện:

- Cơ sở khi đã được cấp phép hoạt động đủ điều kiện muốn xin quảng cáo về nội dung KCB gửi Hồ sơ về Sở Y tế:

CĂN CỨ PHÁP LÝ

-  Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23-11-2009.

-  Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27-9-2011

-  Thông tư 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12 tháng 01 năm 2004