CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC THỦY SẢN
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

 • Tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận "một cửa" của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng.
 • Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ sẽ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện.
 • Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với cán bộ của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản để kiểm tra, thẩm định hồ sơ.

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 • Bộ hồ sơ gồm:
  1. Đơn xin cấp giấy phép
  2. Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
  3. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá, đối với lại tàu cá theo quy định của Bộ Thuỷ sản
  4. Sổ danh bạ thuyền viên, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Thuỷ sản
  5. Thuyền trưởng, máy trưởng đối với các loại tàu theo quy định của Bộ Thuỷ sản phải có bằng thuyền trưởng, máy trưởng
  6. Có ngành nghề khai thác và ngư cụ phù hợp với quy định của Bộ Thuỷ sản

Thời hạn giải quyết

 • Từ khi nhận đủ hồ sơ đến khi trả kết quả là không quá 05 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 • Tổ chức và cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục BVNLTS Hải Phòng.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 • Cấp giấy phép.

Lệ phí

 • 40.000đ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 • Đơn xin cấp giấy phép Phụ lục 8 : (Kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15m trở lên; việc đăng ký các loại tàu cá không lắp máy có trọng tải trên 0,5 tấn, chiều dài dưới 15m.
 • Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với loại tàu cá được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 66/2005/NĐ-CP và phải còn thời hạn sử dụng.
 • c) Có Sổ danh bạ thuyền viên đối với tàu cá hoạt động tại các tuyến khai thác được quy định tại khoản 3 Điều 12 của Nghị định số 66/2005/NĐ-CP.
 • Có Bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá theo quy định hiện hành.
 • Có nghề khai thác và ngư cụ khai thác phù hợp với quy định của Bộ và quy định của UBND cấp tỉnh đã được sự đồng ý của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ Về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
 • Thông tư số 02/2006/TT-BTS hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.
 • Quyết định số: 31 /2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính V/v Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

HỒ SƠ CẦN NỘP


 • Bộ hồ sơ gồm:
  1. Đơn xin cấp giấy phép
  2. Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
  3. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá, đối với lại tàu cá theo quy định của Bộ Thuỷ sản
  4. Sổ danh bạ thuyền viên, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Thuỷ sản
  5. Thuyền trưởng, máy trưởng đối với các loại tàu theo quy định của Bộ Thuỷ sản phải có bằng thuyền trưởng, máy trưởng
  6. Có ngành nghề khai thác và ngư cụ phù hợp với quy định của Bộ Thuỷ sản

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

:

 • Tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận "một cửa" của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng.
 • Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ sẽ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện.
 • Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với cán bộ của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản để kiểm tra, thẩm định hồ sơ.

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ Về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
 • Thông tư số 02/2006/TT-BTS hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.
 • Quyết định số: 31 /2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính V/v Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.