CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU CÁ

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC THỦY SẢN
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

 • Tổ chức, cá nhân Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại phòng "một cửa"của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản theo một trong các hình thức sau: nộp trực tiếp tại cơ quan đăng kiểm; gửi qua fax, email, sau đó gửi hồ sơ bản chính; gửi theo đường bưu điện.

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản

Thành phần, số lượng hồ sơ

 • 1 bộ hồ sơ gồm:
  • Văn bản đề nghị
  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn kĩ thuật tàu cá

Thời hạn giải quyết

 • 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 • Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 • Tàu cá được kiểm tra an toàn kỹ thuật

Lệ phí

 • Quyết định số: 31 /2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 • Các tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15 mét trở lên bao gồm:
  • Tàu cá đóng mới.
  • Tàu cá chưa được Cơ quan Đăng kiểm tàu cá kiểm tra an toàn và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.
  • Tàu cá nhập khẩu (mua, thuê-mua hoặc hợp tác) của nước ngoài.
  • Tàu cá hết hạn đăng kiểm quá 12 tháng.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 1. Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;
 2. Thông tư Số: 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.
 3. Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v ban hành Quy chế Đăng kiểm tàu cá.
 4. Quyết định số: 31 /2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính V/v Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

HỒ SƠ CẦN NỘP


 • 1 bộ hồ sơ gồm:
  • Văn bản đề nghị
  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn kĩ thuật tàu cá

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

:

 • Tổ chức, cá nhân Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại phòng "một cửa"của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản theo một trong các hình thức sau: nộp trực tiếp tại cơ quan đăng kiểm; gửi qua fax, email, sau đó gửi hồ sơ bản chính; gửi theo đường bưu điện.

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 1. Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;
 2. Thông tư Số: 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.
 3. Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v ban hành Quy chế Đăng kiểm tàu cá.
 4. Quyết định số: 31 /2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính V/v Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.