Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới đường bộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

- Giải quyết TTHC

Trung tâm Đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ; sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, thu phí, kiểm định, viết Biên lai và tiếp nhận hồ sơ.

- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 12giờ 00, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ chiều thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết).

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Giấy tờ cần thiết khi lập hồ sơ phương tiện và kiểm định

Khi đưa xe cơ giới đến Đơn vị đăng kiểm để lập Hồ sơ phương tiện, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ sau:

 a) Xuất trình bản chính giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau: Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang cầm giữ; Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính; Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe.

b) Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

c) Nộp giấy tờ chứng minh nguồn gốc phương tiện, gồm một trong các giấy tờ sau: Bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước; Bản sao có chứng thực quyết định tịch thu bán đấu giá của cấp có thẩm quyền đối với xe cơ giới bị tịch thu bán đấu giá; Bản sao có chứng thực quyết định thanh lý đối với xe cơ giới của lực lượng quốc phòng, công an; Bản sao có chứng thực quyết định bán xe dự trữ Quốc gia.

d) Nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo (đối với xe cơ giới mới cải tạo).

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Kiểm định

 Khi đưa xe cơ giới đến Đơn vị đăng kiểm để kiểm định, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ và cung cấp các thông tin sau:

a) Các giấy tờ nêu tại các điểm a, b và điểm d ở trên

b) Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang WEB quản lý thiết bị giám sát hành trình đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định.

* Phí, lệ phí: Theo các Thông tư:

- Thông tư số 114/2013/TT-BTC, ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính’; V/v: quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí kiểm định ATKT & CL linh kiện, XCG và các loại thiết bị, xe máy chuyên dụng.

- Thông tư số 133/2014/TT-BTC, ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính; V/v: Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  Không có.

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC:

Áp dụng cho các phương tiện xe cơ giới đường bộ 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT, ngày 09/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải; V/v: quy định về kiểm định ATKT & BVMT phương tiện giao thoong cơ giới đường bộ.

          - Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT, ngày 24/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; V/v: quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm XCG đường bộ.

            - Thông tư số 72/2014/TT-BGTVT, ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tả; V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

            - Thông tư số 114/2013/TT-BTC, ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính’; V/v: quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí kiểm định ATKT & CL linh kiện, XCG và các loại thiết bị, xe máy chuyên dụng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Giấy tờ cần thiết khi lập hồ sơ phương tiện và kiểm định

Khi đưa xe cơ giới đến Đơn vị đăng kiểm để lập Hồ sơ phương tiện, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ sau:

 a) Xuất trình bản chính giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau: Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang cầm giữ; Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính; Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe.

b) Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

c) Nộp giấy tờ chứng minh nguồn gốc phương tiện, gồm một trong các giấy tờ sau: Bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước; Bản sao có chứng thực quyết định tịch thu bán đấu giá của cấp có thẩm quyền đối với xe cơ giới bị tịch thu bán đấu giá; Bản sao có chứng thực quyết định thanh lý đối với xe cơ giới của lực lượng quốc phòng, công an; Bản sao có chứng thực quyết định bán xe dự trữ Quốc gia.

d) Nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo (đối với xe cơ giới mới cải tạo).

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Kiểm định

 Khi đưa xe cơ giới đến Đơn vị đăng kiểm để kiểm định, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ và cung cấp các thông tin sau:

a) Các giấy tờ nêu tại các điểm a, b và điểm d ở trên

b) Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang WEB quản lý thiết bị giám sát hành trình đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới đường bộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

- Giải quyết TTHC

Trung tâm Đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ; sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, thu phí, kiểm định, viết Biên lai và tiếp nhận hồ sơ.

- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 12giờ 00, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ chiều thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết).

* Cách thức thực hiệnNộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT, ngày 09/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải; V/v: quy định về kiểm định ATKT & BVMT phương tiện giao thoong cơ giới đường bộ.

          - Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT, ngày 24/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; V/v: quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm XCG đường bộ.

            - Thông tư số 72/2014/TT-BGTVT, ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tả; V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

            - Thông tư số 114/2013/TT-BTC, ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính’; V/v: quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí kiểm định ATKT & CL linh kiện, XCG và các loại thiết bị, xe máy chuyên dụng.