CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC LÔ GIỐNG

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
CHI CỤC KIỂM LÂM
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Tài liệu hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến

Trình tự thực hiện:

 • Tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận "một cửa" của Sở Nông nghiệp và PTNT
 • Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, thông báo cho chủ đơn biết lý do bác đơn hoặc cần bổ sung các số liệu cần thiết vào hồ sơ.

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 • 2 Bộ hồ sơ gồm:
  1. Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp.

Thời hạn giải quyết

 • Từ khi nhận đủ hồ sơ đến khi trả kết quả là 15 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 • Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 • Giấy chứng nhận.

Lệ phí

 • 500.000đ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 • Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 1. Trước khi thu hoạch vật liệu giống (hạt giống hoặc giống vô tính) chủ nguồn giống phải gửi giấy thông báo tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sở tại theo mẫu biểu số 13 (điền đầy đủ các mục của phần 1 và để trống phần 2)
 2. Trong quá trình thu hái hạt giống hoặc giống vô tính, chủ nguồn giống phải lập sổ ghi chép cập nhật các số liệu sau đây:
  1. Đối với hạt giống:
   • Khối lượng hạt thu hoạch được theo từng đợt tại hiện trường nguồn giống.
   • Khối lượng hạt nhập kho sau khi đã phơi sấy và tinh chế.
  2. Đối với giống vô tính:
   • Số hom hoặc số bình cấy (mô) của từng dòng đưa vào nhân giống.
   • Số cây giống vô tính đã nhân thành công của từng dòng đang được nuôi dưỡng.
 3. Sau vụ thu hoạch, khi toàn bộ lô hạt đã được tinh chế, bao gói và nhập kho (đối với hạt giống) hoặc đã kết thúc quá trình lấy hom, chồi, cành (đối với giống vô tính), chủ nguồn giống điền kết quả thu hoạch hạt giống hoặc giống vô tính vào Phần 2 của thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp (mẫu biểu số 13) gửi tiếp đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xin cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Pháp lệnh PL Số15/2004/PL-UBTVQH11
 • QĐ số 17/2006/QĐ-TTg ngày 20/01/2006 cña Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện QĐ số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999 về trương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp đến năm 2010
 • QĐ 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp –PTNT Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
 • QĐ số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 02 năm 2008 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng

HỒ SƠ CẦN NỘP

 • 2 Bộ hồ sơ gồm:
  1. Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

:

 • Tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận "một cửa" của Sở Nông nghiệp và PTNT
 • Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, thông báo cho chủ đơn biết lý do bác đơn hoặc cần bổ sung các số liệu cần thiết vào hồ sơ.

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Pháp lệnh PL Số15/2004/PL-UBTVQH11
 • QĐ số 17/2006/QĐ-TTg ngày 20/01/2006 cña Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện QĐ số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999 về trương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp đến năm 2010
 • QĐ 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp –PTNT Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
 • QĐ số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 02 năm 2008 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng