CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Trình tự thực hiện:

 • Công dân nộp Hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận "một cửa" của Chi cục BVTV
 • Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ sẽ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện.
 • Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với cán bộ của Chi cục BVTV để kiểm tra, thẩm định hồ sơ.

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 • Bộ hồ sơ gồm:
  1. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (Phụ lục 2)
   (Ban hành theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
  2. Bản sao hợp pháp bằng tốt nghiệp trung cấp nông, lâm nghiệp trở lên (chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học) hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp
  3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề
  4. Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp
  5. Có 03 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm

Thời hạn giải quyết

 • Từ khi nhận đủ hồ sơ đến khi trả kết quả là 05 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 • Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Bảo vệ Thực vật.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Thực vật.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 • Chứng chỉ hành nghề.

Lệ phí

 • 200.000đ/lượt

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 • Có văn bằng về trung cấp nông, lâm nghiệp hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục bảo vệ thực vật cấp.
 • Có giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp Huyện trở lên cấp theo quy định..

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH về bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 • Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành điều lệ bảo vệ thực vật, điều lệ kiểm dịch thực vật và điều lệ quản lý thuốc BVTV
 • Quyết định số số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008của Bộ Nông nghịêp và PTNT về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
 • Thông tư số 110/TT-BTC ngày 17/11/2003 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật

HỒ SƠ CẦN NỘP

 • Bộ hồ sơ gồm:
  1. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (Phụ lục 2)
   (Ban hành theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
  2. Bản sao hợp pháp bằng tốt nghiệp trung cấp nông, lâm nghiệp trở lên (chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học) hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp
  3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề
  4. Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp
  5. Có 03 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

:

 • Công dân nộp Hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận "một cửa" của Chi cục BVTV
 • Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ sẽ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện.
 • Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với cán bộ của Chi cục BVTV để kiểm tra, thẩm định hồ sơ.

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH về bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 • Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành điều lệ bảo vệ thực vật, điều lệ kiểm dịch thực vật và điều lệ quản lý thuốc BVTV
 • Quyết định số số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008của Bộ Nông nghịêp và PTNT về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
 • Thông tư số 110/TT-BTC ngày 17/11/2003 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật