CẤP ĐỔI PHIẾU KIỂM SOÁT THU HOẠCH SANG GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ CHO LÔ NGUYÊN LIỆU NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Tài liệu hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến

Trình tự thực hiện:

 • Tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận "một cửa" của Sở Nông nghiệp và PTNT
 • Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, thông báo cho chủ đơn biết lý do bác đơn hoặc cần bổ sung các số liệu cần thiết vào hồ sơ.

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 • 2 Bộ hồ sơ gồm:
  1. Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.
  2. Bản mô tả doanh nghiệp (bao gồm cả thành phần nhân sự)
  3. Danh mục các trang, thiết bị kỹ thuật để sản xuất/kinh doanh giống cây trồng của đơn vị.
  4. Danh mục các giống cây trồng lâm nghiệp chính đăng ký sản xuất/kinh doanh.

Thời hạn giải quyết

 • Từ khi nhận đủ hồ sơ đến khi trả kết quả là 30 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 • Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 • Giấy chứng nhận.

Lệ phí

 • 1.500.000đ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 • Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng chính với mục đích thương mại phải có đủ các điều kiện sau đây:
  • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về lĩnh vực giống cây trồng.
  • Có địa điểm sản xuất giống cây trồng phù hợp với quy hoạch của ngành Nông nghiệp, ngành Thuỷ sản và phù hợp với yêu cầu sản xuất của từng loại giống, từng cấp giống; bảo đảm tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật và pháp luật về thuỷ sản.
  • Có cơ sở vật chất và trang, thiết bị kỹ thuật phù hợp với quy trình kỹ thuật sản xuất từng loại giống, từng cấp giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản ban hành;
  • Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật đã được đào tạo về kỹ thuật trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, bảo vệ thực vật.
 2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng chính phải có đủ các điều kiện sau đây:
  • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có mặt hàng về giống cây trồng
  • Có địa điểm kinh doanh và cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với việc kinh doanh từng loại giống, từng cấp giống
  • Có nhân viên kỹ thuật đủ năng lực nhận biết loại giống kinh doanh và nắm vững kỹ thuật bảo quản giống cây trồng
  • Có hoặc thuê nhân viên kiểm nghiệm, thiết bị kiểm nghiệm chất lượng các loại giống kinh doanh
 3. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng chính mà không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh thì không phải thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này nhưng phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật về thuỷ sản.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Pháp lệnh PL Số15/2004/PL-UBTVQH11
 • QĐ số 17/2006/QĐ-TTg ngày 20/01/2006 cña Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện QĐ số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999 về trương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp đến năm 2010
 • QĐ 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp –PTNT Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

HỒ SƠ CẦN NỘP

 • 2 Bộ hồ sơ gồm:
  1. Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.
  2. Bản mô tả doanh nghiệp (bao gồm cả thành phần nhân sự)
  3. Danh mục các trang, thiết bị kỹ thuật để sản xuất/kinh doanh giống cây trồng của đơn vị.
  4. Danh mục các giống cây trồng lâm nghiệp chính đăng ký sản xuất/kinh doanh.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

:

 • Tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận "một cửa" của Sở Nông nghiệp và PTNT
 • Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, thông báo cho chủ đơn biết lý do bác đơn hoặc cần bổ sung các số liệu cần thiết vào hồ sơ.

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Pháp lệnh PL Số15/2004/PL-UBTVQH11
 • QĐ số 17/2006/QĐ-TTg ngày 20/01/2006 cña Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện QĐ số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999 về trương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp đến năm 2010
 • QĐ 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp –PTNT Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp